X
thub
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า

อภัยภูเบศร เดย์สปา

 

อภัยภูเบศร เดย์สปา
 
สถานที่รวบรวมองค์ความรู้แพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผสมผสานกับกลิ่นอายอารยะธรรมตะวันตกอย่างลงตัว เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องของการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จุดเด่นคือ การบริการทรีทเม้นท์ตามธาตุเจ้าเรือนของแต่ละบุคคลตามหลักอายุรเวทได้แก่ ปิตตะ วาตะ เสมหะ ซึ่งจะช่วยปรับสมดุลทั้งโครงสร้างและอารมณ์ได้เป็นอย่างดี และ รวมไปถึง สปาคิวซีน โดยจะนำสมุนไพรที่มีคุณค่าทางสุขภาพในอดีตให้กลับมาอยู่ในวิถีปัจจุบัน อาหารตามธาตุเพื่อใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการเข้าสู่ความสมดุลของแต่ละบุคคล ภายใต้แนวคิกหลัก
 
ค้นหา  เข้าถึง  คืนสู่ สมดุล
 
ค้นหา หมายถึง การมีส่วนในการค้นหาความสมดุลที่เหมาะสม กลมกลืนและสอดคล้องกับผู้มารับบริการแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกันในเงื่อนไขต่างๆ เช่น วัย ธรรมชาติทั้งทางร่างกายและจิตใจ(เจ้าเรือน) อาชีพ สถานภาพทางสังคม วิถีชีวิต ฯลฯ
เข้าถึง หมายถึง การให้คำแนะนำและจัดการให้บริการต่างๆ (ทั้งคำแนะนำ)เกี่ยวกับอาหาร การบริการ การออกกำลังกาย การปรับสมดุลของจิตใจ ฯลฯ) เพื่อมีส่วนเอื้อให้ผู้มารับบริการเข้าถึงความสมดุลที่เหมาะสมกับตัวเอง
คืนสู่ หมายถึง ในกรณีที่ผู้มารับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่สมดุล โดยจะรับฟังและร่วมสำรวจปัญหาสุขภาพและความไม่สมดุล รวมทั้งสาเหตุของปัญหา จากนั้นให้คำแนะนำ ปรึกษา รวมถึงจัดการให้บริการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มารับบริการฟื้นคืนสู่สมดุลที่เหมาะสมกับตัวเอง
 
                                          

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
ค่าสมัครสมาชิก 1,000 บาท รับกิ๊ฟเซตมูลค่า 1,100 บาท มีอายุ 1 ปี สามารถใช้บริการได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  (หากมาทำทรีทเม้นท์ครบ 5 ครั้งภายใน 1 ปี ต่ออายุสมาชิกปีต่อไปให้อัตโนมัติ) รับส่วนลดทรีทเม้นท์ 40 – 50 % และในส่วนของร้านอาหารสปาคิวซีนและมุมกาแฟลด 5%
 
สปาบำบัด (Treatment  spa) เปิดบริการ พุธ – อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
สปา คิวซีน (Cuisine spa) เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 037 – 211088 ต่อ 3123 สปาบำบัด (Treatment spa) ต่อ 3125 สปาคิวซีน (Cuisine spa) , 037 – 217127  , 086 - 5349534
 
สามารถเข้าชมรายการเมนูอาหารได้ที่นี่ >>  
 
อภัยภูเบศร เดย์ สปา แห่งนี้จะทำให้ท่านสัมผัสแห่งศาสตร์การผ่อนคลาย สบายกาย ด้วยสถานที่อันอบอุ่น การบริการระดับพรีเมี่ยม ทำให้คุณประทับใจและมีความสุขอย่างแน่นอน