X
thub
เพิ่มสินค้าเข้าสู่ตะกร้าเรียบร้อยแล้ว
เลือกสินค้าต่อ เข้าสู่ตะกร้าสินค้า

ติดต่อเรา

ที่อยู่

87 32/7 ม.12 ถ.ปราจีนอนุสรณ์
​ต.ท่างาม เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
เวลาทำการ 8:30 - 16:30
​E-mail   :    webmaster@abhaiherb.com

ส่งเสริมการขาย

ฝ่ายส่งเสริมการขาย

โทร   :     ​(037) 213 - 610, (037) 213 - 618 หรือ
(037) 211 - 088 ต่อ 3151
เวลาทำการ 8:30 - 17:00
​E-mail   :     marketing@abhaiherb.com   

ข้อมูลสมุนไพร

สอบถามข้อมูลสมุนไพร

ศูนย์ข้อมูลสมุนไพร ฝ่ายเภสัชกรรม
โทร   :    (037) 211 - 289
เวลาทำการ 8:30 - 16:30
E-mail   :    information_center@abhaiherb.com