กิจกรรมสอนสาธิตฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สามารถเดินทางมาได้ที่ ตึกพิพิธภัณฑ์(ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี